29/07/2017DBC: Thông báo tuyển dụng nhân sự cho Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ
18/04/2017DBC: Thông báo tuyển dụng nhân sự cho Phân xưởng cơ khí chế tạo và NMSX tại TP Bắc Ninh
10/04/2017DBC: Thông báo tuyển dụng nhân sự cho Nhà máy ép dầu thực vật
28/03/2017DBC: Thông báo tuyển dụng nhân sự cho Siêu thị DABACO Lý Thái Tổ
17/10/2016DBC: Thông báo tuyển dụng nhân sự
26/08/2016DBC: Thông báo tuyển dụng
21/07/2016DBC: Thông báo tuyển dụng
22/06/2016DBC: Thông báo tuyển dụng Chuyên viên pháp lý
20/06/2016DBC: Thông báo tuyển dụng
24/05/2016DBC: Thông báo tuyển dụng
22/02/2016DBC: Thông báo tuyển dụng nhân viên kế toán
21/02/2016DBC: Thông báo tuyển dụng cán bộ kỹ thuật chăn nuôi lợn
15/10/2015DBC: Thông báo tuyển dụng
30/06/2015DBC: Thông báo tuyển dụng cán bộ quản lý, kỹ thuật
03/06/2015DBC: Thông báo tuyển dụng
20/05/2015DBC: Thông báo tuyển dụng cán bộ
19/05/2015DBC: Thông báo tuyển dụng nhân viên lái xe
03/03/2015DBC: Thông báo tuyển dụng
29/10/2014DBC: Thông báo tuyển dụng
11/02/2014DBC: Thông báo tuyển dụng
11/12/2013DBC: Thông báo tuyển dụng
20/07/2013DBC: Thông báo tuyển dụng
01/12/2012DBC: Thông báo tuyển dụng
04/09/2012DBC: Thông báo tuyển dụng
01/08/2012DBC: Thông báo tuyển dụng
10/06/2012DBC: Thông báo tuyển dụng
31/05/2012DBC: Thông báo tuyển dụng
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
Error in query string Table './dabaco_fs/active_users' is marked as crashed and should be repaired