DBC CBTT Nghị Quyết của HĐQT
Số hiệu văn bản: 01/DBC-VPHĐQT 2019
Tải xuống: Download - Dung lượng file :
Thông tin tóm tắt

Công bố thông tin

Trích nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT

Ngày 02/01/2019 của hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019 trong đó có một số nội dung chính như:

1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019

2.  Thông qua ciệc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, ... để phục vụ SXKD năm 2019 và đầu tư xây dựng

3. Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam với các bên liên quan.

 

01/DBC-VPHĐQT 

 

DBC-HĐQT 

Tài liệu khác
09/05/2019DBC: Thông báo trả giáy chứng nhận sở hữu cổ phần
09/05/2019DBC: CBTT Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
02/05/2019DBC: CBTT Quyết định của HĐQT về việc sáp nhập công ty con
28/04/2019DBC: CBTT Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019
25/04/2019DBC: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
22/04/2019DBC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
22/04/2019DBC: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
17/04/2019DBC: CBTT về thời gian, địa điểm, tài liệu và thư mời tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
13/04/2019DBC: Ông Nguyễn Trọng Kich thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
27/03/2019DBC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0222) 3826077 - 3895111. Fax : (0222) 3826095 - 3825496
Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn
@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

Số thành viên online  64      

Số lượt truy cập  11.338.095    

Thiết kế web:FINALSTYLE